Kontakty

Prodejce

Sídlo

Prodejce:D.Media, s.r.o.
Adresa:08212 Nemcovce 27
Mobil:0905 269 392
DIČ:2020015547
E-mail:dmedia@dmedia.sk
IČO:36487708
IČDPH:SK2020015547
Bankové spojenie:č.u.:4008075689/7500 (ČSOB)

Prevádzka

Adresa:Dom Služieb – Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce
Mobil:0905 801 874
Pevná linka:054/7781790
E-mail:giraltovce@dmedia.sk

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • phone
Fax:
  • fax